">

מדיניות לחשיפת שחיתויות

מדיניות חושפי השחיתויות שלנו פורסמה כדי להבטיח שכל פניה הנוגעת לחשד להתנהלות / מצב עניינים / נסיבות לא תקינים ביחס לפעילות שלנו > יטופל ביעילות, מאובטחת וראויה.

 

אנו מחויבים להבטיח שכל אדם שחושף יקבל יחס הוגן ויוכל לדווח ללא חשש לקורבנות או תגמול, שהסודיותו נשמרת בכל הנוגע לעניינים שהועלו במסגרת מדיניות זו, וכן נשמרת האנונימיות של אנשים המבצעים גילוי מוגן כאשר רלוונטית והכרחית.

 

ביכולתכם גם ליצור קשר לדיווח ישיר מול:

  • קצין האתיקה יוסי אטיאס > לצורך דיווח על אירוע של התנהלות עסקית לא נאותה, או דווח בטופס (מטה).
  • מנהלת משאבי אנוש ענת חלימי > לדיווח על אירוע של אפליה ו/או הטרדה או הפרת זכויות אדם.

> לצפייה בתקנון למניעת הטרדה מינית בארגון

 

אזהרה: העלאת טענות כוזבות או זדוניות בכוונה היא עבירה משמעתית חמורה, וגם עבירה אזרחית או פלילית. דבר שעלול לגרום להליכים משמעתיים או משפטיים נגדך.

טופס לדיווח שחיתות:

מטרת הטופס - להקל על דיווח וחשיפת שחיתויות בהתאם לעקרונות המפורטים במדיניות דיווח חושפי שחיתויות שלנו. אנו מעודדים דיווח על כל מקרה של חשד להתנהגות לא אתית, בלתי חוקית, מושחתת, הונאה או בלתי רצויה הקשורה לחברה שלנו.