">


שרפי כרמל מוסמכת לתקני ניהול איכות, בטיחות וגיהות וניהול סביבתי ועומדת בסטנדרטים בינ"ל. מפעלי הקבוצה, החלו בפעילות תעשייתית בתחילת שנות ה-60, בעת ההיא מחלוצי התעשייה בארץ.


מפעלי הקבוצה מייצרים מוצרי המשך לתעשייה במגוון תחומים:

  • תעשיות העץ
  • אבקות כבישה למוצרי פלסטיק
  • שרפים לחוזק למוצרי נייר וקרטון
  • יצור מוצרים ירוקים לצמצום פליטות (ע"ב אוריאה) בתחבורה ובתחנות כוח חשמליות
  • דבקים


ממונה איכות סביבה – 24 שעות ביממה – יעל 04-8465043. 

yael.abbou@dorchemicals.com

 

שרפי כרמל בע”מ

קצנשטיין 18, חיפה 2611001, ישראל
טל. 04-8465000
פקס. 04-8415194

תחומי מוצרים
No items.