M100

מקור בולט לזיהום האוויר בישראל הם כלי התחבורה הכבדים כמשאיות, אוטובוסים, רכבות ואף ציוד מכני כבד, אשר מתודלקים בסולר ולהם השפעה על מערכות אקולוגיות רבות, וביניהן, השפעה על איכות הסביבה, במיוחד בכל הנוגע למרחבים של סביבה עירונית.

 

קבוצת דור גאה להציג פרויקט חדשני בתחום התחבורה והמנועים הכבדים ומשיקה מנוע המופעל באמצעות דלק חלופי 100% מתנול, שיהווה תחליף לשימוש בסולר, יפחית עלויות, יצמצם את התלות בנפט ויסייע בהקטנה של זיהום האוויר.

 

מאמצי פיתוח רבים הוקדשו בפרויקט הייחודי, אשר מציג בימים אלה גנרטור הפועל על 100% דלק מתנול

הגנרטור, מספק אלטרנטיבה נקייה ושקטה לאספקת אנרגיה הכרחית, בעיקר, באתרי בניה הממוקמים במרכזי הערים. השימוש במנוע אשר אינו צורך סולר, מפחית את כמות החלקיקים הנפלטים לאוויר במהלך תהליך השריפה של הדלק בשיעור של כעד 80%, ובנוסף רמות הרעש והריח מופחתות בצורה משמעותית.

 

 

דור פועלת כל העת למען חדשנות ישראלית בתחום האנרגיה, תומכת בשינויים המתבקשים עם מוצרים חדשניים ופתרונות יצירתיים תוך שהיא מתחייבת לשיפור איכות בסביבה !