PMB

CYSTRIP PMB 


מדיה אברסיבית להתזה(PMB)- גרגירי פלסטיק בעלי צורות שונות ובגדלים שונים המיוצרים משרפים אמינו-טרמוסטיים ומיועדים להסרת ציפויים ממתכות עדינות וחומרים מרוכבים מבלי לגרום נזק לחומר המבנה.

CYSTRIP PMB –מתאים לדרישות התקן האמריקאי MIL-P-85891 .

שיטת העבודה עם הPMB בטוחה לעובד ובעלת אפקט זיהום סביבתי נמוך, גרגירי CYSTRIP אינרטיים כימית ואינם מסוכנים לבריאות.

שימוש נכון ומחזור החומר מונע יצירת פסולת האופיינית לשיטות הסרת ציפויים אחרות.

יתרונות השימוש ב CYSTRIP :

יישומי CYSTRIP :

 

 

מסמכים
*2018
או כתבו אלינו