אוריאה לחקלאות

כרמל כימיקלים באמצעות אלאקס מערכות בקרה משווקת אוריאה לשימושים חקלאיים:

1.דשן מוצק (46% חנקן) - כדשן יסוד וכדשן ראש לגידולים חקלאיים שונים.
יישום התכשיר: בפיזור מהקרקע ,מהאויר או דרך מי ההשקייה.

2. תמיסה (21% בקיץ,19% בחורף)-דשן חנקתי נוזלי לשימוש כדשן יסוד ודשן ראש.
יישום התכשיר: מהקרקע או במהילה במי ההשקיה.

אריזה: לפי דרישת הלקוח.

כרמל כימיקלים מחוייבת לאיכות טריות וזמינות המוצרים.