HP-MTBE

HP MTBE הינו ממס ייחודי לתעשיות הפארמצבטיקה וסינטזות אורגניות מיוחדות, באיכות 99.9% המיוצר מזיקוק מורכב של  MTBE. משווק בעיקר לייצוא לתעשיות הפארמצבטיקה והכימיה העדינה המובילות בעולם, ביניהן:
טבע גלובל, פייזר, Lonza, Novartis , Bayer. 

בעולם פועלים 3 יצרנים בלבד של  HP MTBE:
DEGUSSA (OXALO), LYONDEL ודור כימיקלים.