">

CBR-264

תוסף מרכך-על ומקטין רמת מים לבטון.

חומר להגברת עמידות לביטון:

-מאיץ זמן ייבוש בבטון והפחתת מים.
-משפר זרימת הבטון.

CPR-125

CPR 154 / 125 / 140

תוסף לחוזק ברטיבות לניירות בשימוש ביתי.
תוסף לעמידות ברטיבות לניירות טישו,מגבות נייר ומפיות.

 

Carwet A-75

חומר הרטבה לתעשיית הטקסטיל,הכימיקלים.
חומר להכנת צבעי הדפסה.

 

CAR-54

דבק עץ לכבישה חמה/קרה.
דבק להדבקת פורניר וניירות ציפוי.

 

Carmelnox

Carmelnox 24- לניקוי והקצפה.

Carmelnox 12-18- לניקוי והקצפה.

Carmelnox רגיל- לניקוי והקצפה.

תוסף לתכשירי ניקוי.

חומר גלם לתעשיית חומרי הניקוי :לניקוי,הסמכה והקצפה.

  

CTR

תוסף לתעשיית הטקסטיל.
תוסף לשיפור תכונת "על-קמט".

 

LP-MF/LP-UF

שרף להספגת נייר על בסיס מלמין/אוריאה.

שרף המשמש ליצירת ציפוי לתעשיית העץ.

 

LP-MF

שרף להספגת נייר על בסיס מלמין/אוריאה,יציקות מלמין.

שרף המשמש ליצירת ציפוי לתעשיית העץ.