CP-88

CP-88 היא סדרה של תוספי דבק עמילן המסייעים בפתרונות אלו עבור אריזות קרטון גלי שלם.

יתרונות:
נקודות הדבקה חזקות
עמידות במים
תקנים איכותיים ויעילות חסכונית
המוצר מאפשר שמירה על איכות האריזה, ושמירה על המוצר. ומכאן יביא לחיזוק המותג.