">
פורדור הוא תכשיר ייחודי למטרות חיטוי. משמש לחיטוי קרקע, בתי צמיחה, לולים וברכות דגים.

דור מבצעת בעצמה את חיטוי הקרקע וחיטוי בתי צמיחה, לולים ובריכות דגים מבוצעים על ידי מספר מיישמים בעלי רישוי מתאים.

לפורדור טווח הדברה רחב - חיידקים, פטריות, נמטודות חופשיות.

להלן המלצות שונות לביצוע החיטוי בפורדור, לבד או בשילוב תכשירים נוספים:

המלצות לחיטוי קרקע בבקעת הירדן
הדברת פגעי קרקע בענף הירקות והפרחים