">

HP MTBE הינו ממס ייחודי לתעשיות הפארמצבטיקה וסינטזות אורגניות מיוחדות, באיכות 99.9% המיוצר מזיקוק מורכב של  MTBE.
משווק בעיקר לייצוא לתעשיות הפארמצבטיקה והכימיה העדינה המובילות בעולם, ביניהן:
טבע גלובל, פייזר, Lonza ,Novartis ,Bayer. 


בעולם פועלים 3 יצרנים בלבד של  HP MTBE:
DEGUSSA (OXALO)
LYONDEL
דור כימיקלים