כללי

פעילות חקלאית

1. תכשירי פורדור
קבוצת תכשירים ייחודיים על בסיס פורמלדהיד פרי פתוח אנשי המו"פ והרישוי בקבוצה.

שימושים עיקריים:

  • חיטוי כנגד מחלות שוכנות קרקע בטוח גידולים רחב
  • חיטוי מבני לול
  • חיטוי ברכות דגים

2. דשנים
אספקת דשנים חנקניים בתמיסות ובמוצקים.

 הפעילות מבוססת על יכולות קבוצת דור בפתוח מוצרים,אחסון ולוגיסטיקה.

*2018
או כתבו אלינו