כללי

חברת דור כימיקלים פעילה בתחומי אנרגיה שונים. הפרוייקטים בתחום האנרגיה מבוססים על שימוש במתנול 
כתחליף לדלקים פוסיליים שונים, כגון מזוט, סולר ובנזין.
מתנול מופק בעיקר מגז טבעי ובעירתו היא נקיה ביותר, נקיה אפילו מבעירה של גז טבעי.

*2018
או כתבו אלינו