"> title:מדיה

יישום כלכלת המתנול – עכשיו גם בניגריה

יישום כלכלת המתנול – עכשיו גם בניגריה! ממשלת ניגריה וקבוצת דור חתמו אמש על הסכם במסגרתו תועבר למדינה חבילת ידע לשימוש במתנול כתחליף דלק נקי .

כמו כן, יועברו למדינה גנרטורים ומנועים הפועלים על מתנול במקום סולר ובנזין, פרי פיתוח ייחודי של דורלשם הפחתה בפליטות מזהמים וניצול של משאבי גז טבעי, הקיימים בניגריה בשפע, לטובת ייצור מתנול.

 

הפגישה נערכה באבוג'ה, עיר הבירה, בנוכחות שר המדע והטכנולוגיה הניגרי, ד"ר אוגבוניה אונו, מר יותם קליין סגן שגריר ישראל והגברת, אוסוג'י פלורנס, הנספחת הכלכלית של השגרירות.

השר אונו מוביל את תכניתה של ממשלת ניגריה להרחבת יישומי המתנול במדינה על מנת לאפשר פיתוח של הכלכלה המקומית, ייצור מקומות תעסוקה נוספים וניצול מיטבי של משאבי הגז הקיימים במדינה לשם הפחתת תלות המדינה בייבוא דלקים.

 

חבילת הידע וטכנולוגיות המתנול שיועברו לניגריה הינן פרי פיתוחה הבלעדי של חברת דור כימיקלים אשר מקדמת בשנים האחרונות שורה של פיתוחים ומוצרים חדשניים הפועלים על מתנול כתחליף דלק ומביאים להפחתה בפליטות מזהמים לעומת שריפת בנזין וסולר.

 

לינק לידיעה בחדשות ניגריה >>

סיקור הידיעה ב- בפייסבוק / ידיעות חיפה >>

 

ידיעה מעיתון ידעות חיפה הסכם שיתוף ידע לקידום כלכלת מתנול בניגריה עם קבוצת דור