"> title:מדיה

דור ממשיכה להוביל את מהפכת האנרגיה בעולם

הידע הרב של קבוצת דור בתחום תחליפי דלקים, הפך לשם עולמי זה מכבר. צוות הנהלה בכיר, יחד עם צוות מומחים בתחום דלק חלופי מתנול, יצאו לפני כשבוע ימים לחתום על הסכם שיתוף פעולה, עם חברת הדלקים הלאומית של אחת ממדינות אסיה.

המדינה עמה נחתם ההסכם מבקשת ללמוד מפי מומחי דור על יצירת בלילות דלק ייחודיות ופיתוח אפליקציות קצה, להן יתרונות סביבתיים וכלכליים משמעותיים לעין ערוך.


התמיכה שלנו בבניית תקן חדש של דלק לתחבורה, תהפוך את הצריכה זולה לשימוש ותפחית באופן משמעותי פליטת מזהמים לסביבה ותהפוך, ללא ספק, את אותה המדינה למובילת אנרגיה אזורית, ועל כך אנו חשים גאווה רבה.

 

קבוצת דור – מובילה עולמית בתחום פיתוח דלק חלופי מתנול לתחבורה !