"> title:מדיה

100% מתנול

100% מתנול נקי כתחליף לסולר
סוג זיהום האוויר הנפוץ ביותר הוא זיהום מכלי רכב יבשתיים – נכון שהוא גם ממכוניות פרטיות ,אבל גם ממשאיות, אניות, אוטובוסים ואופנועים ובמידה מופחתת מרכבות .
מכוניות ומשאיות פולטות גם פחמן דו חמצני - גז חממה חשוב שתורם להתחממות העולמית. אמנם הפחמן הדו חמצני אינו גורם בדרך כלל לבעיות בריאות בריכוזים נמוכים, אבל הוא יוצר בעיות אקולוגיות ובריאותיות ולכן מוגדר גם כן כמזהם. נזקים בריאותיים של שינויי אקלים נובעים מגלי חום, מזג אוויר קיצוני כמו סופות, הצפות ובצורות, הגברה של זיהום אוויר, התפשטות של מחלות מדבקות, הגברת זיהום מים ועוד.
אוטובוסים ומשאיות הם מקור בולט לזיהום אוויר מתחבורה. ברוב המדינות רכבים אלה פולטים אדי דיזל שהוא חומר מסרטן וודאי. עם זאת מחקר שנערך בארצות הברית בשנת 2010 מצא כי תחבורה ציבורית מורידה את כמות הזיהום לק"מ נסועה של כל נוסע, במיוחד תחבורה ציבורית חשמלית ורכבי דיזל חדשים יותר.
השפעות הבריאותיות של אוניות אינן נראות משמעותיות שכן הן בדרך כלל נמצאות בים ולכן הזיהום שלהם מרוחק מריכוזי האוכלוסייה, עם זאת זיהום האוויר בקרבת נמלים עלול להיות חמור, שכן מדובר בזיהום מרוכז ובגלל שאוניות משתמשות במזוט שהוא דלק מזוהם במיוחד בהקשרים של חומר חלקיקי ופליטת מתכות כבדות.
רוב המאמץ בהקטנת זיהום האוויר, במיוחד ביחס לזיהום חלקיקי, צריך להתמקד ברכבים המונעים בדיזל.
דור פיתחה בשנים האחרונות מנוע שמופעל ב100 % מתנול נקי כהפתרונות שלנו לתחליפיתחליף לסולר.
המנוע הינו מנוע המשמש להנעת משאיות,אוטובוסים,ציוד מכאני כבד,כלי שיט וכן גנראטורים וכו.השימוש במתנול כתחליף חכם לסולר מפחית משמעותית את כמות הפליטות מהרכבים ובכך משפר את איכות הסביבה ומוריד את רמת זיהום האיור.
קרא עוד על הפתרונות שלנו לתחליפי אנרגיה.....
https://bit.ly/30lhL13