"> title:מדיה

זיהום מתחבורה

זיהום אוויר מתחבורה הוא כלל סוגי מזהמי האוויר הנפלטים מתחבורה ממונעת. במיוחד הכוונה לזיהום אוויר מכלי-רכב יבשתיים כמו מכוניות, משאיות, אוטובוסים, אופנועים ורכבות, ובמיוחד כאלה הנמצאים בסביבה עירונית וגורמים נזק בריאותי לבני אדם ולנזקים נוספים כגון גשם חומצי. בתאוריה הדבר כולל גם השפעות כלי-רכב נוספים כמו זיהום אוויר ממטוסים וזיהום אוויר מאוניות. מלבד זיהום אוויר מאוניות בנמלים ימיים, בדרך כלל סוגי זיהום אלה אינם נמצאים בקרבת מקומות יישוב ולכן והשפעתם הבריאותית נמוכה, יש להם בעיקר השפעה סביבתית.

לפי סוכנות הסביבה של ארגון האומות המאוחדות, זיהום אוויר עירוני מקושר למוות מוקדם של כמיליון בני אדם ברחבי העולם בכל שנה !

90% מזיהום האוויר במדינות מתפתחות מקורו בזיהום אוויר מכלי רכב, הנובע משילוב של כמות גדולה של רכבים ישנים, יחד עם תחזוקה גרועה של הרכבים, תשתיות לא מספקות ודלקים באיכות גרועה. לפי משרד הסביבה, נכון לשנת 2016 זיהום אוויר מתחבורה בישראל גורם למוות בטרם עת של 1,250 אנשים בשנה.(מתוך מאמר שפורסם באקו-ויק- ראו לינק למאמר למטה).

דור פועלת לשיפור איכות הסביבה וזיהום האויר על ידי פיתוח תחליפים לדלק המבוססים על מתאנול ומפחיתים בצורה משמעותית את הפליטות מכלי הרכב ואת זיהום האויר מתחבורה.

קראו על הפתרונות שלנו-

https://bit.ly/2T3p10L

 

קראו עוד בנושא זיהום אויר מתחבורה והשפעותיו-

https://bit.ly/2rBJH39