"> title:מדיה

מבדק של חברת SANOFI - הוכתר כמוצלח!

דור כימיקלים - תשבוחות וברכות על המבדק של חברת SANOFI שעבר בהצלחה!
חברת SANOFI הינה אחת מעשרת חברות תרופות הגדולות בעולם, ובזכות ההצלחה הזו אנו ממשיכים ומאושרים להמשיך עבוד איתם.
זוהי תוצאה של שיתוף פעולה ותרומה של כל הצוותים: ייצור ותפעול, אחזקה, תחזוקת האתר, מעבדה, אבטחת איכות, שיווק חול.
תודה לכל אחד ואחת מהתורמים!