">

קבוצת דור שמה לעצמה כחלק ממטרות העל ומחזון הקבוצה, את נושא האחריות הסביבתית והמחויבות לשמירה על הסביבה. בכדי להגיע ליעד זה הציבה הקבוצה אבני דרך הכוללים השקעת משאבים בפעילות השוטפת, בתשתיות ובתרבות הארגונית של הקבוצה.

כדי לקיים את המחויבות לשמירה על איכות הסביבה הרחיבה הקבוצה את כוח האדם למחלקה שמהות עיסוקה הוא הנושא הסביבתי. במסגרת זו נקבעה תוכנית עבודה כאשר אחד מיעדיה המרכזיים הוא ביצוע אכיפה פנימית בכל מפעלי הקבוצה בה נבדקת באופן שיטתי ושוטף, עמידת כל מפעלי הקבוצה בדרישות החוק ובדרישות הרשויות בכלל ובפרט, בתנאי הרישיונות וההיתרים שניתנו למפעלי הקבוצה.

קידום הנושא הסביבתי משולב בפעילות הכלכלית של הקבוצה ובפועל מתממש עם ייצור מוצרים "ירוקים", לדוגמא: מוצרים הגורמים להפחתה בפליטות לאוויר של תרכובות חנקן (נוקסים) לאוויר, מתחבורה ותחנות כוח לייצור חשמל.

בתחום זה של שיפור איכות האוויר מקדמת הקבוצה את הטמעת השימוש במתנול כדלק חלופי לבעירה בתעשייה (דוודי קיטור וגנראטורים) ולתחבורה. במסגרת סדרת ניסויים בשיתוף הטכניון והמשרד להגנת הסביבה הוכח כי שימוש במתנול לבעירה גורם להפחתה מהותית בפליטת מזהמים לאוויר.
פעילות "ירוקה" גדולה נוספת, הינה מחזור של ממיסים אורגניים, הקבוצה הפכה להיות הגוף המוביל במחזור ממיסים אורגניים לתעשייה ובכך תורמת להקטנת כמות הפסולת המסוכנת בישראל.

במהלך השנים האחרונות בוצעה בשניים ממפעלי הקבוצה, בחינה מעמיקה של ההשפעות הסביבתיות (בעיקר בתחום איכות האוויר) מול המשרד להגנת הסביבה במסגרת דירקטיבת ה-IPPC. מהלך זה מיישם בסופו של יום את הטכנולוגיה המיטבית (BAT) למניעת פליטות מזהמים כפי שזו מיושמת במסגרת האיחוד האירופי.
ככלי נוסף למימוש המחויבות לסביבה, נכנסה החברה למהלך של הסמכה למערכת ניהול סביבתי (לפי דרישות התקן הישראלי והבין-לאומי ת"י 14001ISO). מערכת זו תוסיף נדבך ביכולת לזיהוי וניהול ההשפעות הסביבתיות והמענה המקצועי הנדרש להן.